REGISTER VEREJNÝCH VÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ

v súlade s § 39 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov